Vrienden

Wij beschikken over een heuse club vrienden. Vrienden zijn voor ons mensen die ons een warm hart toedragen, naar onze voorstellingen komen kijken of het realiseren van een voorstelling een beetje steunen.

De namen van onze vrienden zijn vereeuwigd op het “Vriendenbord” dat tijdens voorstellingen in de koffiekamer van het Stamhuis wordt getoond. Mede dankzij hun steun komen onze producties tot stand. Wilt u ook een plekje op het bord? Geef u dan op als vriend van Leo XIII.

Wat verwachten wij van u als vriend?

Uw enthousiasme voor onze voorstellingen en eenmaal per jaar een donatie van ten minste €15,-. U kunt zich ook een vriend tonen door ons te helpen met bijvoorbeeld decorbouw of het naaien van kleding.

Wat u hiervoor krijgt?

Ons enthousiasme voor u als vriend en u wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten. U krijgt een korting van €2,50 op uw toegangsbewijs (maximaal 2) van onze voorstellingen en een goed gevoel omdat u het amateurtoneel van Leo XIII steunt.

Wilt u vriend worden?

Stuur dan een e-mail naar: info@leoxiii.nl met het onderwerp “Vriend” en de volgende gegevens:

  • naam
  • straat + huisnummer
  • postcode + plaats
  • de vermelding op het “Vriendenbord” (bijvoorbeeld uw eigen naam of bedrijfsnaam)